Taking Care (2019 - 2023)

El Museu Etnològic i de Cultures del Món és un dels 14 museus d’etnologia i cultures del món membres del projecte Taking Care – Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care, cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa Creative Europe, que té com a objectiu afavorir la cooperació cultural transfronterera i donar suport al sector de la cultura i les arts visuals.

La durada del projecte és de quatre anys (2019-2023), durant els quals el museu participa en activitats organitzades tant per ell mateix com per la resta dels membres de la xarxa, amb conferències, tallers, exposicions innovadores, residències d’artistes o projectes de recerca, entre d’altres.

Taking Care (2019 - 2023) Co-funded by the Creative European Programme of the European Union

Objectius, context i accions

El projecte Taking Care situa els museus etnogràfics i de cultures del món al centre de la recerca de possibles estratègies enfront de les ansietats sobre el present i el futur del planeta i del qüestionament de les democràcies plurals. Aquests museus, amb les seves històries, amb les seves col·leccions i amb les pràctiques desenvolupades al llarg de dècades mitjançant la reflexivitat col·laborativa i crítica, parlen directament d’aquests reptes urgents i definitius del segle xxi: la precarietat planetària, la desigualtat i el futur del multiculturalisme.

Si bé la conservació de col·leccions, excepcionalment riques i diverses de l’art i la cultura material quotidiana dels pobles a escala mundial, forma part de la tasca fonamental d’aquests museus (ICOM), també són llocs de trobada, d’experimentacions i innovació socials, de coneixements i habilitats, on es pot (re)descobrir, cocrear i compartir públicament el coneixement ecològic, incloent-hi diverses maneres de conèixer i d’estar dins i amb el món.

A través d’un seguit de programes de treball organitzats en nou temes, el projecte pretén aconseguir els d’objectius següents:

  • Incloure les qüestions de cura a l’ordre del dia dels museus etnogràfics i de cultures del món.
  • Potenciar els museus de cultures del món com a llocs més actius per informar sobre el canvi ambiental, la precarietat del planeta i l’impacte que tenen en tots nosaltres i, molt especialment, en alguns dels éssers humans i no humans més precaris de la Terra.
  • Desenvolupar noves metodologies de conservació que vagin més enllà del limitat enfocament en la integritat dels objectes i que tinguin cura de les persones que els van fer i del seu futur mitjançant la col·laboració amb els experts de la comunitat d’origen.
  • Inspirar el públic perquè adopti pràctiques més responsables relatives a la cura del món que tots compartim, incloent-hi el sentiment de responsabilitat per les vides d’altres éssers vius del món.
  • Fomentar solucions creatives per a un ús més sostenible dels recursos de la Terra a fi de contribuir a la construcció de futurs més equitatius.
  • Potenciar el paper dels museus com a encarregats de fomentar l’ètica en la cura de les cultures, de manera que puguin contribuir activament a la supervivència cultural i al ressorgiment i la sostenibilitat cultural i artística.
  • Potenciar els museus com a llocs on es puguin desenvolupar teories fonamentades sobre la precarietat al món i l’antropocè.
  • Tractar les qüestions relacionades amb les conseqüències socials i culturals del colonialisme i l’efecte que va tenir en la distribució desigual dels recursos, incloent-hi els recursos patrimonials.
  • Compartir amb un públic més nombrós les complexes interrelacions i el valor de les col·leccions mitjançant eines digitals innovadores, com ara jocs i altres formats educatius o expositius.

L’objectiu del projecte Taking Care és, per tant, que els museus d’etnografia i de cultures del món es consolidin com a autèntics espais de cura en una Europa que els necessita més que mai.

Projectes

Narelle Jubelin, artista resident. Fons de la col·lecció del Museu Etnològic i de Cultures del Món
Narelle Jubelin, artista resident. Fons de la col·lecció del Museu Etnològic i de Cultures del Món. Setembre del 2020. Foto: Salvador García Arnillas

Residència d'artista. Narelle Jubelin (Sydney, 1960)

Un dels eixos temàtics del projecte Taking Care és «la cura d'un món precari». Els museus de cultures del món es veuen cada vegada més com a «espais de cura» que aspiren a ser inclusius. És a dir, institucions amb una capacitat i una responsabilitat úniques per cuidar, activar i compartir unes col·leccions que representen la diversitat humana mundial. Entre les diferents activitats que organitzen els museus que participen en el projecte, el Museu Etnològic i de Cultures del Món organitza una residència d'artista.

Narelle Jubelin (Sydney, 1960) participa com a artista resident en el museu des del setembre fins al final del 2020. El seu enfocament personal sobre les col·leccions de les illes Tiwi li permetrà crear una peça d'art, i una exposició, amb les quals desplegarà una narrativa complementària a l'establerta pel museu. A més, la seva investigació s'enriqueix amb el diàleg que estableix amb diversos artistes i experts australians, incloent-hi els artistes de les illes Tiwi, perquè s'escolti la veu de les comunitats d'origen i que aquestes s'interessin per la seva pròpia narrativa.

Entrevista a Narelle Jubelin. Llegeix-la al blog i descarrega-la en format pdf